SIMLE - anderledes lederudvikling         

Ledelsesudvikling med brug af simulatorer

S
om topleder er kernen i opgaven at sikre, at der udstikkes retning for virksomhedens udvikling og at skabe klarhed over, hvordan målene skal nås. Topledelsen har ansvaret for de tre hovedinteressenter: Ejerne, kunderne og medarbejderne. Og topledelsen har ansvaret for, at virksomheden har et godt omdømme i omverdenen nær og fjern.

En succesrig topledelse udvikler en rationel arbejdsfordeling og en effektiv samarbejdsform.

Velkommen til forløb for topledere i verdens mest effektive maritime simulatorer – en enestående vej til at arbejde rationelt og målrettet med at skabe fælles situationsopfattelse i ledelsen.


Se mere om dit eget område:

Virksomheder    Stat & regioner    Kommuner    Organisationer